La gestió interna de tots els processos operatius i de gestió claus de l’empresa, permeten un control rigorós dels serveis i una contínua millora dels mateixos..

Padrós disposa de 5.000 m2 de tallers i cotxeres propis, on es realitzen les revisions periòdiques dels autocars, així com tasques de mecànica, planxa, pintura i neteja.

Padrós realitza periòdicament manteniments preventius de la seva flota (ITV, revisió del funcionament dels tacògrafs, control del vehicle…), així com manteniments correctius que es realitzen de forma immediata quan el conductor de l’autocar detecta alguna anomalia, ja sigui sobre temes de mecànica com a temes de neteja o carrosseria del vehicle.

La neteja dels autocars es realitza dues vegades al dia, una abans d’iniciar el servei i una altra quan torna a les cotxeres.

Tots els autocars es desinfecten cada nit amb ozó, aconseguint així purificar l’aire, netejar els conductes de l’aire condicionat destruint bacteris o virus i eliminant possibles olors desagradables.

Cada nit els autocars queden nets i amb el dipòsit ple, garantint així la disponibilitat de qualsevol dels vehicles a tot moment.

La companyia està immersa en uns processos de millora contínua, amb l’objectiu de millorar els serveis a tots els clients.

D’aquí veuran en tots els documents i autocars la certificació ISO-9001 de QUALITAT, certificada per la prestigiosa marca “C-Mes International”.

Declaració de
Política de Qualitat