Padrós entén i procura oferir serveis que aportin Seguretat i Confort als passatgers, Fiabilitat i Satisfacció als clients, i alhora que s’esforça per estrènyer llaços de col·laboració amb altres operadors del sector, i respectar l’aplicació de bones pràctiques al medi ambient, amb la finalitat de ser una referència en el sector.

Compromisos Padrós

És una forma d’entendre la relació amb el client, orientada a prestar un transport de qualitat, professional, eficient, puntual i còmode que contribueixi a resoldre les necessitats de mobilitat de quants demanden la utilització dels serveis.

La fidelitat del client és la garantia de futur, i per això, ha de ser la màxima prioritat.

Com a conseqüència del Sistema de Qualitat implantat en Padrós, es persegueix una millora constant plasmada en el tractament íntegre de la totalitat dels suggeriments, queixes i opinions rebudes dels clients.

D’altra banda, Padrós realitza periòdicament enquestes i Test de Qualitat amb l’objectiu d’obtenir informació sobre els nivells de Qualitat percebuts, detectar àrees de millora i integrar l’opinió dels clients en el disseny dels serveis.

Padrós contribueix a la realitat que l’autocar és la manera de transport més segur, situant la seguretat de les persones que utilitzen els seus serveis com a prioritat de l’activitat mitjançant la incorporació a la flota de sistemes de seguretat activa i passiva.

D’aquesta forma, Padrós reforça la seguretat de les persones que confien en l’organització a l’hora de realitzar els seus desplaçaments. La contribució de la companyia és la renovació constant de la flota, i un procediment de manteniment preventiu i correctiu que impedeixen que apareguin riscos i permetin una conservació dels autocars en perfectes condicions de servei.

Padrós considera les variables socials i mediambientals factors claus per a la correcta gestió de la seva empresa. Són conscients que la seva activitat pot repercutir en l’entorn, per això tota la seva flota utilitza el producte “adblue”, producte químic d’origen sintètic que permet reduir el nivell d’emissions contaminants i nocives de vehicles pesats ​​amb motor dièsel.

Aquest producte compleix amb la normativa europea DIN 700.070.

Padrós busca integrar el major nombre d’accions que protegeixin al màxim el medi ambient, per això els sistemes de reciclatge, estalvi de combustible i gestió dels residus es troben a l’ordre del dia tant en les seves oficines com en la resta de les seves instal·lacions i flota.

Una altra de les accions és la formació dels seus conductors per reduir el consum de combustible, a través de cursos de conducció eficient.

Un dels principis de l’organització és el respecte als individus i diferències culturals.

Hem de respectar als clients, proveïdors, companys, entorn social, etc., i conviure en llibertat acceptant cadascun les seves responsabilitats i el resultat de les seves accions. És clau ser oberts en la comunicació i informació, i adquirir i compartir coneixements.