L’equip humà és un dels elements més importants de Padrós, actualment format per un total de 55 persones, de les quals 38 són professionals especialitzats en la conducció d’autocars.

Una clara mostra de la professionalitat de l’empresa i les bones condicions que ofereix als seus empleats queda reflectida en l’antiguitat dels seus treballadors, alguns dels quals són la segona generació d’una mateixa família que treballa en l’empresa.

Compta amb un Pla de Formació dissenyat especialment per a les necessitats dels conductors, amb gran diversitat de temes, entre les quals s’inclouen: cursos d’idiomes i de protocol, cursos d’actualització de normatives i de tacògrafs digitals.

Padrós pot garantir la qualitat dels seus serveis en comptar amb una plantilla estable en la qual a més ofereix cursos de formació propis

D’aquesta manera s’integren així els serveis i la visió del servei de l’empresa en cadascun dels seus conductors, ja que finalment són ells els que construeixen dia a dia amb el seu treball la imatge de Padrós.